A Szamatel Kft fő kutatás-fejlesztési profilja genotoxikus és karcinogén anyagok, pl. ételadalékok, növényvédőszerek és szennyező anyagok kimutatására és mutagén hatásának mérésére alkalmas humán riporter sejtvonal panelek kidolgozása. A termékek alapját képező laboratóriumi humán sejtvonalakat úgy átalakítják át eltérő DNS hibajavító fehérjék expressziós szintjének változtatásával, hogy nagy érzékenységgel reagáljanak, ha DNS károsító anyagokkal kerülnek kontaktusba. A kidolgozott technológia nemcsak a kis koncentrációban jelen lévő karcinogén anyagok detektálására alkalmas, hanem ezek mutagén hatásának a mértékét is meg tudja majd határozni. A Szamatel Kft. által kifejlesztett termékek nemzetközi viszonylatban is jelentős újdonságot hordoznak, ugyanis integrálják a mutagenezis kutatási terület legújabb alapkutatási eredményeit, és ennek alapján hoz létre genotoxikus ágensekre nagymértékben érzékenyített sejtvonal panelt. A tervezett fejlesztésünkhöz hasonló termék jelenleg nincs forgalomban, ui. eddig nem használták ki a DNS hibajavító rendszerek expressziós szintjének módosításában rejlő lehetőségeket. A Szamatel Kft. által kifejlesztett termékek alkalmazható lesznek bármilyen ágens és hatás, pl. potenciális gyógyszermolekulák, rovarölőszerek, ételadalékok vagy háztartási kemikáliák citotoxikus és karcinogén hatásának kimutatására és mértékének meghatározására is, így az egész iparágra jelentős hatást gyakorolhat. A termék piaci bevezetése és alkalmazása azt a lehetőséget rejti magában, hogy azonosíthatóvá váljanak a környezetünkben előforduló rákkeltő anyagok, és csökkenthessük ezáltal a rák kialakulásának kockázatát.